Home

Ayiti te rekonet kom la perle des Antilles.
Nou kontinye kwé se sa li toujou ye.
Slider

Nan tèt ansanm, n’ap favorize asksyon k’ap chanje lavi.

KI KOTE N'AP AJI?

NAN GANIZE, AYITI

Yon popilasyon riral ki twouve li nan yon zón món ki gen yon peyizaj vèt ak yon tenperati dous,yo konn akeyi moun e yo gen anvi goumen pou yon denmen miyó.

Esĸe ou ta renmen ranĸontre yo?

KISA OU KA FE?

PITI, GWO!

Vini ak volonte ou

Viv jounen sa nan Ganize pandan w’ap kolabore sou yon pwojè.

Don pou yon pwojé

Fè yon don pou pwojé sa n’ap chéche lajan pou li a ĸoulye a.

Fé yon don kóm antrepwiz

Fè antrepwiz ou a fè pati yonn nan pwojè nou yo.

Rock'n'Rubi

Kolabore nan oganizasyon festival mizik nou an.

Endavant Haití!

Nou se moun ki gen pwoblèm pou zafè inegalite nan mond lan, epi tankou ou menm ak anpil lót moun ki anvi fè kèk bagay. Se pou sa, apwè nou te fin pase kèk jou nan Ganize, nou te kreye òganizasyon sa Endavant Haití! ki vle pote chanjeman tout bon nan lavi moun k’ap viv nan peyi karayib sa.

Nou ta renmen pale avèk ou!

Thanks to

Copyright 2018 Endavant Haiti